Polityka środowiskowa firmy BSSTC.PL Sp. z o.o.

Polityka środowiskowa przedsiębiorstwa BSSTC.PL Sp. z o.o. wynika ze świadomości i wagi społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

W polityce środowiskowej kierujemy się dbałością o dobro klientów i środowiska naturalnego. Najważniejszymi przekazami i wyznacznikami działań naszej firmy jest: Jakość Produktów, Rzetelność Świadczonych Usług, Ochrona środowiska, Społeczna odpowiedzialność za Nasze Otoczenie, Dobro Klienta. Działalność przedsiębiorstwa BSSTC.PL Sp. z o.o. ukierunkowana jest między innymi na wspieranie realizacji przedsięwzięć zrównoważonego rozwoju.

Polityka środowiskowa przedsiębiorstwa BSSTC.PL Sp. z o.o.  – działania strategiczne:

 • Ścisłe stosowanie obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska i uwzględnianie jego wymogów w wykonywanych działaniach;
 • Ograniczenie wykorzystania surowców i zasobów naturalnych poprzez racjonalizację zużycia wody, energii elektrycznej, ciepła i paliw;
 • Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez ograniczenie ich powstawania,
 • Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i przekazywanie do recyklingu bądź unieszkodliwiania;
 • Prowadzenie polityki zakupów materiałów i urządzeń ograniczającej jej wpływ na środowisko;
 • Popularyzacja wśród pracowników, dostawców i klientów wiedzy na temat proekologicznych zachowań, podnoszenie ich świadomości i kształtowanie postaw;
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami, których cele są ukierunkowane na ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną.

Polityka środowiskowa przedsiębiorstwa BSSTC.PL Sp. z o.o. – działania bieżące:

 • Ograniczanie zużycia mediów: prądu, wody, papieru i innych materiałów wpływających na ubożenie zasobów środowiska naturalnego;
 • Stosowanie wszędzie gdzie możliwie technologii ograniczających wpływ na środowisko naturalne i ograniczających zużycie środowiska naturalnego.
 • Ocenianie potencjalnego wpływu na środowisko na etapie podejmowania decyzji o wdrożeniu nowego projektu lub technologii.
 • Monitorowanie oddziaływania działalności firmy na środowiska.

Treść niniejszej polityki jest przekazywana każdemu pracownikowi przedsiębiorstwa BSSTC.PL Sp. z o.o.
i upubliczniona na stronie internetowej firmy.


google logo