Prace Badawczo-Rozwojowe

Stanowisko do badań światłości lamp oświetlenia przeszkodowegoBSSTC.PL Sp. z o.o. posiada własny Dział Badawczo-Rozwojowy od lipca 2014 roku, w skład którego wchodzi sekcja konstrukcyjno-technologiczna, sekcja projektowa oraz laboratorium badawcze. Do zadań jednostki B+R należy przede wszystkim opracowywanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów będących w ofercie Spółki. Głównym obszarem rozwoju jest dostosowywanie oraz modelowanie nowych rozwiązań w produkcji lamp przeszkodowych. Działalność naukowo-badawcza wpisana została także od początku działalności spółki, m.in. poprzez kod 72.19.Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH.

Główne obszary prac działu:

 • określanie kierunków rozwojowych Spółki
 • pozyskiwanie nowych materiałów i rozwiązań w zakresie produkowanych urządzeń
 • opracowywanie nowych technologii, projektowanie rozwiązań
 • opracowywanie dokumentów technicznych produktów, ich certyfikacje

Dział B+R od początku istnienia współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Z ośrodkami niżej wymienionymi posiada stałe umowy o współpracy naukowo-badawczej bądź realizuje celowe projekty bądź zlecenia:

 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
 • Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
 • Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
google logo