Kolumny Alarmowe SOS – System łączności alarmowej

System Łączności Alarmowej zapewnia uczestnikom ruchu drogowego dwukierunkową komunikację alarmową z operatorem dyżurującym w Centrum Zarządzania Ruchem (CZR).

Architektura systemu łączności:

  • Kolumny alarmowe - usytuowane na platformach wzdłuż autostrady. Kolumny pracują parami. W skład pojedynczej pary kolumn wchodzą: kolumna główna i kolumna wtórna. Po jednej stronie autostrady umieszczona jest kolumna główna (Master), po drugiej – kolumna wtórna (Slave). W obydwu kolumnach znajdują się interkomy tworzące interfejs komunikacji głosowej.
  • Podsystem Nadzoru Łączności Alarmowej – zlokalizowany jest w pomieszczeniach Centrum Zarządzania Ruchem. W jego skład wchodzą: interfejs optoelektryczny, serwer telekomunikacyjny, urządzenia archiwizujące dane i konsola dyspozytorska.
  • Podsystem Wizualizacji - umożliwia nadzorowanie pracy systemu łączności alarmowej za pośrednictwem czytelnego i intuicyjnego interfejsu graficznego. Duża elastyczność konfiguracji zapewnia dostosowanie szaty graficznej i funkcjonalności aplikacji do wymagań użytkownika.
  • Medium transmisyjne – jest nim tor światłowodowy. Zapewnia on połączenie pomiędzy kolumnami alarmowymi a Systemem Nadzoru Łączności Alarmowej. Tor światłowodowy wykonany jest z wykorzystaniem technologii pasywnych elementów optycznych.

 

Opis działania Systemu Łączności Alarmowej:

  • System łączności alarmowej zapewnia komunikację głosową pomiędzy usytuowanymi w terenie kolumnami alarmowymi, a stacją dyspozytorską znajdującą się CZR.
  • Wezwanie pomocy z kolumny alarmowej odbywa się poprzez naciśnięcie oznakowanego piktogramem przycisku, znajdującego się na przedniej części kolumny.
  • Połączenia mogą być inicjowane ze wszystkich kolumn alarmowych jednocześnie.
  • Połączenia nawiązywane z kolumny alarmowej mogą być przekierowane na zewnętrzne służby ratunkowe, z poziomu konsoli dyspozytorskiej.
  • System dokonuje automatycznej diagnostyki, która obejmuje między innymi sprawdzenie: ciągłości łączy telekomunikacyjnych, stanu naładowania akumulatorów kolumny, stanu otwarcia drzwi kolumny i wiele innych.
  • Wszystkie zdarzenia występujące w systemie są zapisywane w dzienniku systemowym dostępnym z poziomu Podsystemu Wizualizacji.
Kolumny Alarmowe

google logo