Projekty badawczo-rozwojowe

Tytuł projektu:

Doposażenie Działu B+R firmy BSSTC.PL Sp. z o.o. w Opolu wraz z opracowaniem innowacyjnej technologii Zintegrowanego Systemu Zarządzania Budynkiem „BMS Economy Health”

Kwota dofinansowania: 510 865,20 zł.

Projekt nr RPOP.01.01.00-16-0065/16

Okres realizacji: 01.06.2017 – 30.09.2018

„W zdrowym i komfortowym budynku – zdrowy i szczęśliwy pracownik”

Celem projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez BSSTC.PL sp. z o.o. jest opracowanie innowacyjnego urządzenia pomiarowo-integrującego (All-inOne) oraz nadrzędnego systemu Building Management System. Zaprojektowane urządzenie, poprzez jego duplikację na odpowiednio dobranej siatce budynku wraz z systemem zarządzania mikroklimatem obiektu stanowić będzie  Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem „BMS Economic Health”, który wykorzystywany może być w szeroko rozumianym budownictwie: mieszkaniowym, przemysłowym czy użyteczności publicznej.

Innowacyjny na skalę świata system sterujący pozwalać będzie na dobór i optymalizację odpowiednich parametrów środowiskowych panujących w pomieszczeniach poprzez zastosowanie m.in. odpowiednich algorytmów sterowania mediami, uwzględniając także panujące w danym czasie zewnętrzne warunki pogodowe oraz wytyczne normy PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego – Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD . Dodatkowym atutem urządzenia All-in-One oraz całego systemu jest wykorzystanie do komunikacji technologii PLC (Power Line Communication), co umożliwi zastosowanie systemu w obiektach nie wyposażonych w sieć LAN czy Wi-Fi.

Funkcje urządzenia A-i-O oraz systemu BMS EH pozwalać będą na skuteczne zarządzanie budynkami niskoenergetycznymi oraz pasywnymi. W tego typu budynkach istotnym elementem użytkowania budynku jest właściwe wykorzystanie mediów oraz warunków naturalnych dostępnych w zależności od pory roku i dnia. Innowacyjny system BMS EH wraz z urządzeniem A-i-O może spełniać takie funkcje i skutecznie przyczynić się do rozwoju zrównoważonych technologii budownictwa niskoenergetycznego, w tym poprzez właściwe sterowanie i kontrolę jakości powietrza.

Wdrożenie opracowanego systemu oraz urządzenia pozwoli rozwiązać dość częsty dziś problem właściwego zarządzania komfortem cieplnym powierzchni biurowej, zwłaszcza w przypadku powierzchni typu „open space”. Wychodzi także na przeciw potrzebom projektowanie in situ parametrów powietrza  wewnętrznego w taki sposób, aby przebywanie w nich  nie prowadziło do zaburzeń zdrowotnych (np. zespół  chorego budynku; Sick Building Syndrome).

Pierwsza faza projektu obejmuje dobór czujników i projekt urządzenia All-in-One wraz z przeprowadzeniem obliczeń numerycznych (Spółka w ramach doposażenia działu B+R planuje zakupić wysokiej klasy oprogramowanie pozwalające na modelowanie i symulację wielu zjawisk fizycznych równocześnie) i symulacji jego działania w zmiennych warunkach operacyjnych, natomiast drugi etap przewiduje „testowanie” urządzeń prototypowych wraz z systemem nadrzędnym w wytypowanych pomieszczeniach budynku inkubatora oraz laboratorium Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu sp. z o.o.

google logo