ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/2016

Opole, 9.11.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/2016
Dotyczy rekrutacji na stanowisko:
Pracownik techniczny Działu B+R w projekcie B+R
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Innowacje w gospodarce, Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.11.2016 r. do godz.15.00 elektronicznie na adres biuro@bsstc.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie firmy Zamawiającego lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego.

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 17.00 Pan Paweł Kurtasz, tel. 667 994 050, e-mail pawel.kurtasz@bsstc.pl

Dokumenty:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik 2 – Oświadczenie
  4. Załącznik 3 – Oświadczenie niepowiązanie

Rozstrzygnięcie

google logo