Polski Most Krzemowy

Polski Most Krzemowy był projektem systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt miał na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki i tym samym przyspieszenie ich rozwoju (akcelerację).
Projekt realizowany był w latach 2013-2015, w ramach dwóch 3-etapowych rund.

Projekt opierał się na trzech obszarach wsparcia:

  1. Udział w szkoleniu na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (pierwszy etap);
  2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (drugi etap);
  3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (trzeci etap).

Firma BSSTC.PL Sp. z o. (dawniej: BlueSoft STC sp. z o.o.) miała okazję być jednym z Beneficjentów projektu na etapie 1.

google logo