Systemy teleinformatyczne

Oprogramowanie blue®Control RF (Recovery Fuels)

Oprogramowanie blue®Control RF (Recovery Fuels) to system klasy ERP oparty o modularną budowę, co czyni go wyjątkowo elastycznym i uniwersalnym dla różnych branż. Głównie dedykowany jest dla sektora przemysłowego: cementowni, zakładów wapienniczych, zakładów przetwarzających odpady czy biomasę, energetyki: elektrowni, elektrociepłowni czy zakładów termicznej utylizacji odpadów.

Modularna budowa systemu sprawia, że z łatwością może być dostosowywany do potrzeb Klienta, systematycznie rozbudowywany oraz – co najważniejsze – dzięki odpowiednim układom integracji z powodzeniem łączony z istniejącymi już procesami, urządzeniami czy programami.
Blue®Control RF cechuje duży wachlarz możliwości czy jednoczesnym prostym i przejrzystym, a przy tym przyjemnym interfejsie graficznym, pozwalającym na szybkie wdrożenie oprogramowania w przedsiębiorstwie.

System składa się z dwóch głównych elementów: sprzętowego oraz programistycznego. Każdy z nich zawiera  kilka mniejszych modułów, tak aby móc idealnie dopasować się do potrzeb przedsiębiorstwa i tym samym tworzyć system „szyty na miarę”.

Głównym modułem sprzętowym jest blue®Data Center stanowiący rozbudowaną bazę danych z infrastrukturą serwerową oraz modułami komplementarnymi, m. in. do tworzenia kopii bezpieczeństwa, obsługi urządzeń czy stanowisk operatorskich.

Obszar oprogramowania oparty jest natomiast na blue®Control Core – integratorze pozostałych modułów zadaniowych i funkcjonalnych. Moduł ten nadzoruje w swej strukturze:

  • bazą danych gromadzącą informacje nt. przepływu materiałów, w tym przypadku paliwa alternatywnego przez zakład – m. in. daty dostaw, tonaże, dane dot. dostawców, spedytorów, parametrów fizyko-chemicznych paliwa alternatywnego
  • zawartą w postaci algorytmów wiedzą na temat procedur służących właściwemu procesowi nadzorującemu przetwarzanie paliw alternatywnych przez zakład
  • walidację i przetwarzania danych: pośredniczy w przepływie informacji pomiędzy interfejsami stanowiskowymi obsługiwanymi przez serwer WWW, a bazą danych; przetwarza i waliduje zebrane informacje do formatów akceptowanych przez bazę.
  • komunikację opartą o technologię WWW: zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami systemowymi, pomiędzy modułami a terminalami operatorskimi oraz umożliwia dostęp do systemu użytkownikom zewnętrznym, takim jak Management zakładu.
google logo